Optochtregelement

– De maximaal toegestane hoogte voor wagens is 6,5 meter; dit geldt ook voor
uitschuifbare constructies.
– Auto’s worden ingedeeld bij de groepen en niet bij de wagens.
– Deelnemers moeten de algemene fatsoensnormen in acht nemen, zo niet volgt
verwijdering uit de optocht.
– Deelnemers worden verzocht het ontstaan van gaten te vermijden.
– Eventuele verzekeringen dien de deelnemers zelf te regelen.
– Uitgesloten van deelname zijn ruiters en aan elkaar gekoppelde auto’s of
bromfietsen.
– Reclame-uitingen zijn toegestaan op de achterzijde van de wagen met een maximale
grootte van één m2.
– Chauffeurs van voertuigen mogen geen alcohol gebruiken voor en tijdens de optocht.
– Bij overmatig alcoholgebruik volgt verwijdering uit de optocht.
– Het is niet toegestaan om een biertap in de optocht te hebben.
– Kleine groepen bestaan uit maximaal 3 tot en met 10 personen.
– Wagens waarvan de bouwers geen binding met Sevenum hebben worden niet
gejureerd maar krijgen een startgeld.
– Het is niet toegestaan om aggregaten bij te vullen tijdens de optocht.
– Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers van deze activiteit publiceren op
onze website en social media, tenzij u daar schriftelijk bezwaar tegen aantekent.
– Daar waar het regelement niet in voorziet beslist de optochtcommissie.